ביטוח אוטובוסים ואטז"ים

ביטוח אוטובוסים 

ביטוח אוטובוסים הוא נישה של ביטוחי רכב ציבוריים. הנהיגה ברכב ציבורי מצריכה רישיון שונה מרכב פרטי. נהגים צעירים על רכבים ציבוריים נחשבים למסוכנים יותר. חברות הביטוח דורשות הרחבות וכיסויים נוספים לפוליסה הבסיסית לנהגים צעירים יותר. 
מחירי ביטוחי אוטובוסים הם גבוהים מביטוחי רכב פרטיים. לאוטובוסים מעצם היותם רכבים גדולים, יש בלאי גבוה, נוסעים רבים ויותר מזה, מסתבר שהם כלי רכב גניבים. ההשתתפות העצמית בביטוחי אוטובוסים היא גבוהה יחסית לביטוחי רכב. 
 

ביטוח אוטובוסים זעירים

אוטובוסים זעירים הם גם נכללים בקטגוריית ביטוחי רכב ציבוריים. אטזי"ם משמשים לרוב העברת כמות נוסעים מוגבלת ממקום למקום תמורת שכר. הגבלת כמות הנוסעים בפוליסת ביטוח אטז"ים היא מוקפדת יותר מאוטובוסים ציבוריים גדולים יותר.