ביטוח בריאות

בישראל רמת השרותים הרפואיים הניתנים היא מהגבוהות בעולם המערבי. אם כן, למה לנו לדאוג לביטוח בריאות פרטי עבור המשפחה? 
לביטוחי הבריאות בארץ יש שלושה רבדים:

ביטוח ממלכתי – כל אזרח הוא חבר קופת חולים. ביטוח ממלכתי הוא ביטוח הנשען על עיקרון הערבות ההדדית. הוא נגבה מכל אזרח בסכום שונה לפי רמת שכרו אבל כולם מקבלים את אותו שרות בסיסי בקופת החולים

ביטוחי שב"ן – הם הביטוחים הנוספים (שרותי בריאות נוספים) שמציעה כל קופה בארץ מבחינת טיפולים אמבולטוריים, התייעצויות עם רופאים ומימון ניתוחים מסויימים באופן פרטי. התשלום לביטוחים אלה הוא אחיד וכולם זכאים לו תמורת תשלום נוסף בחודש.

ביטוח רפואי פרטי – ביטוחי בריאות פרטיים נועדו להשלים את הכיסוי הרפואי המלא למבוטחים. הביטוח נועד לענות על מקרי קטסטרופות, כמו ניתוחים בחו"לף השתלות, תרופות שאינן בסל הבריאות ולתת מענה מציל חיים במקרים שצריך. כאן הרפואה בארץ קצרה ידה מלהוות מענה הולם לכל אזרחיה. לדוגמה: מי שנזקק להשתלה ייאלץ להמתין בתור ארוך של מושתלים עד שיתפנה אותו איבר מיועד להשתלה. אם יש ביטוח בריאות פרטי, היכולת להשיג איברים היא הרבה יותר רחבה והמיועד להשתלה ינותח מהר יותר וימנע ממנו סבל או  במקרה הגרוע יותר מוות.