ביטוח נסיעות לחו"ל

אתם מתרגשים לפני נסיעת עסקים לחו"ל או נסיעה לשם טיול, נופש וכו', אותה הנאה יכולה להוות נטל במידה ואינכם מוגנים בחול מבחינת רכוש או פגיעה רפואית. 

ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לתת לכם ראש שקט בשהייתכם במדינה זרה. 
ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב משני כיסויים עיקריים:

כיסוי רפואי – במקרה שבזמן השהייה בחו"ל חליתם, נפגעתם או החמיר מצב בריאותי קיים הכיסוי הרפאוי מאפשר לכם לפנות לקבלת טיפול רפואי  מלא ברמה גבוהה בחו"ל, תרופות יקרות שהייה בזמן אישפוז, הטסת גופה במקרה הגרוע ביותר. 

כיסוי למטען – במידה ורכוש או תכולת מזוודה שהגעתם איתה מהארץ התעכבה או לא הגיעה, או נגנבה, חברת הביטוח מתחייבת לפצות עבור שווי הרכוש שאבד. 
 
ביטוח נסיעות לחו"ל יכול להתרחב במקרים שהנוסעים מצהירים כי מטרת נסיעתם היא לעסוק בפעילות אתגרית, ניתן לרכוש כיסוי ספציפי המבטח את הנוסעים באותם עיסוקים ספציפיים לדוגמה: ספורט אתגרי. 
 
עלות הפרמיה נקבעת על פי גיל הנוסעים, מצב בריאותם, א הם מעשנים או לא, וכמובן מטרת הנסיעה.