ביטוח רכב פרטי

ביטוח רכב מאפשר למבוטח לקבל פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לרכב או לנהג בעקבות תאונה או כוונת זדון לפגיעה ברכב (גניבה, פריצה, חבלה). כמו כן, קיים כיסוי לצד ג' אשר מפצה גורמים שנפגעו מהרכב ותובעים את בעל הרכב בגין הנזק. 
 
ההיצע לביטוחי רכב בשוק הוא עצום וכל חברת ביטוח מציעה ניואנסים קטנים ביותר העשויים להוות הבדל במכירת הפוליסה שלה לפוליסות של חברות ביטוח אחרות. כמו כן- כל חברת ביטוח קובעת את הפרמיה לפי הסיכון שחושב על ידה. לכן קיימים הבדלי פרמיה משמעותיות בין חברות ביטוח במכירת פוליסות לביטוח רכב. זו הסיבה שסוכני ביטוח יכולים לערוך השוואה בין מספר פוליסות שמציעות מספר חברות ביטוח על מנת להשיג פוליסה שתענה על צרכים ספציפיים של מבוטחים. 
 

ביטוח רכב חובה

תעודת חובה היא כיסוי בגין פגיעה בגוף שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב. תעודת החובה מגבילה את הכיסוי בתקרה המופיעה בפוליסה. נהיגה ללא תעודת ביטוח חובה נחשבת כעבירה על החוק. 
הפרמיה לביטוח רכב חובה נקבעת לפי סוג הרכב ונתוני הנהג. והיא כוללת בין היתר פיצוי עבור הוצאות רפואיות, אובדן כושר עבודה שנגרם מפגיעה ברכב, פיצוי עבור כאב וסבל ופיצוי ליורשים חוקיים של הנפגע מהרכב ונגרם לו מוות. 
 

ביטוח רכב צד ג 

הביטוח ניתן לרכישה בנפרד מפוליסת ביטוח מקיף. לרוב רוכשים ביטוח צד ג וביטוח חובה אנשים שרוכשים רכבים שעלותם הכללית נמוכה מעלות ביטוח מקיף לרכב. מטרת הפוליסה לצד ג היא לפצות נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב המבוטח. 
הפרמיה לצד ג נקבעת לפי תקרת גבול אחריות הקבועה בפוליסה ונתונים הסטוריים בעיקר של הנהג (לכן הוא מתבקש לספק בעת רכישת הביטוח טופס היעדר תביעות)
 

ביטוח רכב מקיף

הפוליסה לביטוח רכב מקיף מספקת כיסוי בגין נזקים שקרו לרכב כתוצאה משימוש בו ומיועדת לפצות כספית את המבוטח. 
הפרמיה לביטוח מקיף נקבעת בעיקר על פי סוג הרכב, מודל, מקום מגורים וגיל הנהג הכי צעיר הנוהג ברכב.