משכנתא

רכשתם דירה במימון של משכנתא? הבנק מתנה את קבלת הלוואת המשכנתא בביטוח משכנתא. 
ביטוח משכנתא הוא שם כולל לשני סוגי ביטוח:
 
ביטוח מבנה – ביטוח הנועד לפצות את בעלי הבית במקרה שהוא נפגע מנזקים בידי כוח עליון כמו, שריפה , נזקי טבע, נזקי צנרת וכיו"ב. כיסוי חשוב לביטוחי מבנה הוא הכיסוי במקרים של רעידת אדמה. הביטוח מגן רק על מבנה הבית ולא על תכולתו הפנימית.

ביטוח חיים – פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מותנית בכך שהבנק יהיה מוטב בלתי חוזר. מטרת הבנק כידוע היא להבטיח שערך הלוואת המשכנתא יישמר. ברגע שאחד מבני הזוג שלקחו משכנתא הולך לעולמו, חברת הביטוח מתחייבת לשלם את סכום הביטוח לבנק, שהוא למעשה גובה המשכנתא ובכך פוטרת את בן הזוג השני להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא. 
 
ביטוח משכנתא נועדו להוות ערבות לבנק על הלוואת המשכנתא. במקרה שהבית יאבד מערכו בשל נזקים למבנה, או מהסיבה שאחד מבני הזוג שנטלו משכנתא יילך לעולמו והמשך רצף תשלומי המשכנתא החודשיים ייפגע. 
 
ביטוח משכנתא באמצעות הבנק עשו לעלות יקר יותר בשל עלויות התיווך של הבנק מול חברת הביטוח. הבנק לרוב מבטח בפוליסה קולקטיבית את לווי המשכנתאות ואם אחד מבני הזוג הנוטולים משכנתא אינו עומד בתנאים של הפוליסה הקולקטיבית הזו, הוא יצטרך לבחון חלופות לביטוח.