תאונות אישיות

ביטוח זה נועד לתת פיצוי על פי איבר שנפגע כתוצאה מתאונה כל שהיא. הביטוח נחשב לאחד מהזולים בענפי הביטוח ומפצה במקרים של אובדן הכנסה בעקבות התאונה.
הביטוח כולל שלושה כיסויים עיקריים:

• ביטוח נכות זמנית או תמידית שנגרמה בעקבות תאונה . הפיצוי נעשה על פי אחוזי הנכות הנקבעים.

• ביטוח אובדן כושר עבודה עד 104 חודשים במקרה שהפגיעה נגרמה עקב תאונה.

• ביטוח חיים המפצה את מוטבי המבוטח במקרה שנפטר עקב תאונה.